Ngày 25/11/2022 Sở GD&ĐT Lào Cai tổ chức tổng kết hội thi: Thiết kế giáo án và bài giảng điện tử.Trường Tiểu Học Bản Sen có 01 bài Thiết kế giáo án và bài giảng điện tử được tham ...