Saturday, 21/05/2022 - 07:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bản Xen

Thời Khóa biểu

Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú