Thứ tư, 30/11/2022 - 18:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bản Xen

Thời Khóa biểu

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú